Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Bij wensen, vragen of klachten, kunt u bij de leerkracht of de schoolleiding terecht. Maar onze school heeft ook interne vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders en personeel van de school. U kunt bij hen terecht voor alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die u niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de juiste route te volgen en oplossingen voor het probleem te vinden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen school.

Antoinette van Rossum en Jeroen Bol zijn de interne vertouwenspersonen op onze school. De leerlingen kennen hen als juf Antoinette en als meester Jeroen. Zij zijn te bereiken via een speciale brievenbus die in de hal hangt naast de kluisdeur of per e-mail: a.vanrossum@kpoa.nl / j.bol@kpoa.nl.

In grensoverschrijdende gevallen (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie) kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of adviseren rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur. Zie KPOA - klachtenregeling. De interne vertrouwenspersoon helpt dan de juiste stappen te nemen.

Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen aan een vertrouwenspersoon worden verstrekt, worden niet doorgegeven aan anderen.

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersonen werken bij de CED-Groep. Dit zijn Hans van Holland en Sonja Deutz. Beiden zijn bereikbaar via: evp@cedgroep.nl en telefonisch op nummer 010-4071599.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2022-2023

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart