Vertrouwenspersonen

Anti-pest programma 

Op school zetten we het programma Kwink in. Dit is een preventieve interventie die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en om van de klas een positieve groep te maken. De eerste weken van het schooljaar kennen we de Gouden Weken. In deze weken wordt er extra aandacht besteed aan groepsvorming.

Anti-pest coördinatoren en vertrouwenspersonen

Bij wensen, vragen of klachten kunt u bij de leerkracht of de schoolleiding terecht. Maar onze school heeft ook anti-pest coördinatoren en vertrouwenspersonen. Dit zijn Jeroen Bol en Anouk Mulder. De leerlingen kennen hen als meester Jeroen en juf Anouk. Zowel ouder als leerling kan bij hen terecht voor alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die zij niet met de betrokkene kan of durft af te handelen. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de juiste route te volgen en oplossingen voor het probleem te vinden.
Jeroen en Anouk zijn te bereiken via een speciale brievenbus die in de hal hangt naast de kluisdeur of per e-mail: j.bol@kpoa.nla.mulder@kpoa.nl

In grensoverschrijdende gevallen (seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) kunnen de vertrouwenspersonen u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of adviseren rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur. Zie KPOA - klachtenregeling. De vertrouwenspersoon helpt dan de juiste stappen te nemen.

Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen aan een vertrouwenspersoon worden verstrekt, worden niet doorgegeven aan anderen.

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersonen werken bij de CED-Groep. Dit zijn Hans van Holland en Sonja Deutz. Beiden zijn bereikbaar via: evp@cedgroep.nl en telefonisch op nummer 010-4071595.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart