Missie en visie

Wij zien jou! Wij hebben er vertrouwen in dat jij in een veilige, inspirerende leeromgeving jezelf en je talenten gaat ontdekken. Hierbij leer je respect en begrip te hebben voor de ander en de omgeving. We kijken naar jouw mogelijkheden, dagen je uit om je grenzen op te zoeken en te verkennen. Daarbij ondersteunen we je met kennis en vaardigheden zodat jij veerkrachtig aan de huidige en toekomstige maatschappij kan deelnemen. Dit doen we samen met jou en in samenspraak met je ouders. We zien onze school als gemeenschap waarin iedereen welkom is en zich welkom voelt.

We realiseren ons onderwijs door gedeeld leiderschap voor onderwijsontwikkeling. We zijn samen verantwoordelijk voor schoolontwikkeling en realiseren dit door samenwerking. De leerkracht doet er toe. Leren van en met elkaar staat centraal. Samen maken we het verschil.

Verbinding

We creëren een veilige positieve sfeer door te investeren in een vertrouwensband waardoor leerlingen, ouders en leerkrachten zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. We dagen leerlingen uit om samen te werken om zo van en met elkaar te leren. Ook maken we verbinding met de wereld om ons heen zodat het leren betekenisvol wordt. ​

Veiligheid

Iedere leerling moet met plezier naar school toe kunnen gaan en zich veilig voelen. We hanteren duidelijke afspraken en regels. We hebben vertrouwen in elkaar en zien elkaars mogelijkheden. Iedereen hoort erbij. ​Daarbij vinden we het uitdragen van respect voor elkaar en de omgeving waarin we leven belangrijk. Gelijkwaardigheid en ruimte voor diversiteit is hier een gevolg van.

Ontwikkeling

Veiligheid en vertrouwen vormen de basis om tot ontwikkeling te komen. Wij vinden het van belang dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op sociaal emotioneel als cognitief gebied, binnen de mogelijkheden van iedere leerling. Door leerlingen te betrekken bij hun leerproces geven wij ze inzicht en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.​

Uitdagen

We dagen leerlingen uit om zichzelf te ontdekken, ontplooien en hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. Dit doen we door een rijke leeromgeving op te zoeken of te creëren. Hierbij proberen we de leerlingen uit hun comfortzone te halen en te ervaren welke groei dit kan opleveren.  

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart