Visie

Onze school is een katholieke school, waarin zowel kinderen als volwassenen onderwijs ontwikkelen met passie, levend in de wereld van vandaag en inspelend op de samenleving van de toekomst. We staan open voor iedereen en hebben respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

We hechten veel waarde aan een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol tegemoet treden, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in elkaar. Onze leeromgeving geeft elk kind de kans zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen. We stimuleren een actieve lerende en ondernemende houding, waarbij leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerontwikkeling. Passie voor het onderwijs is onze drijfveer. We willen graag inspireren en geïnspireerd worden om met plezier kwaliteit te leveren. Daarbij maken we actief gebruik van elkaars talenten.

Download onze schoolgids!   Schoolgids 2020 - 2021

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart