Privacy

Afspraken omtrent privacy

Het is gezellig en leuk om digitale foto en video opnamen van de kinderen te maken. Regelmatig gebeurt dit dan ook. In het kader van het bewaken van de privacy is het maken van foto’s en video opname binnen de schoolsetting aan regels gebonden.

  1. De leerkrachten en (groeps)ouders maken regelmatig op verzoek opnames van groepsactiviteiten. We delen deze met ouders via de Parro app.
  2. Voor studie en interne scholingsactiviteiten worden door studenten, begeleiders en leerkrachten soms opnamen gemaakt. Deze opnamen zijn alleen voor interne studie bedoeld en zullen niet openbaar gemaakt worden anders dan na toestemming voor publicatie bij ouders van wie de kinderen op de opnamen staan.
  3. In het privacy reglement van de KPOA is het volgende opgenomen ten aanzien van het maken van individuele foto’s in school door ouders/verzorgers/derden zonder overleg met leerkracht en/of schoolleiding:

    Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de Parro app.

  4. Bij aanmelding vragen wij ouders toestemming met het maken van foto’s en video opnamen akkoord te gaan. Hoewel dit jaarlijks opnieuw aan elke ouder moeten vragen, hebben we intern afgesproken dat ouders jaarlijks zelf kunnen melden of zij wel of niet willen dat er opnamen van hun kind(eren) wordt gemaakt. Dit om een enorme administratieve rompslomp te voorkomen.

Onze school is onderdeel van St. KPOA. St. KPOA verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Op de website van de KPOA kunt u meer informatie vinden over hoe wij omgaan met de privacy van uw kind(eren). Klik hiervoor op SKOSS-KPOA - privacy.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart