Passend onderwijs

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben basisscholen, mits zij fysiek plek hebben voor het kind, een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2023

Samenwerkingsverband De Eem

Om Passend Onderwijs goed vorm te geven zijn scholen onderdeel van een samenwerkingsverband. In Samenwerkingsverband de Eem werken schoolbesturen en basisscholen in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg met elkaar. Soms heeft een kind extra ondersteuning, begeleiding of hulp nodig. Samen wordt gezocht naar het beste onderwijsaanbod voor elke leerling. Tevens zijn er specialisten binnen SWV De Eem die de school en de leerling kunnen begeleiden.

Voor meer informatie:
- www.swvdeeem.nl
- Mail: info@swvdeeem.nl
- Bel: 033 – 760 11 91

JOSEE

JOSEE is het gezamenlijk steunpunt voor jeugd en ouders van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV Eemland (voortgezet onderwijs). De organisatie werkt in de regio Eemland (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg). Het steunpunt is bedoeld om jeugd en ouders te informeren en ondersteunen op het gebied van passend onderwijs. Tegelijkertijd signaleert JOSEE het als er iets verbeterd kan worden op het gebied van passend onderwijs in de regio. Kom je ergens zelf niet uit? Neem contact op! JOSEE beantwoordt al jouw vragen, gaat in gesprek en ondersteunt waar nodig. Ook is er de mogelijkheid om op ons spreekuur (op afspraak) te komen.

Voor meer informatie:
- www.josee.nu
- Mail: contact@josee.nu
- Bel: 033 – 30 30 488

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart