Passend onderwijs

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben basisscholen, mits zij fysiek plek hebben voor het kind, een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2019

Samenwerkingsverband De Eem

Om Passend Onderwijs goed vorm te geven zijn scholen onderdeel van een samenwerkingsverband. Voor scholen in Amersfoort is dat Samenwerkingsverband (SWV) De Eem. SWV De Eem is een vereniging van (in totaal 32) samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

Sinds 1 augustus 2014 is het wettelijk voorgeschreven dat samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken maken over het niveau van basisondersteuning op scholen. Basisondersteuning is binnen het samenwerkingsverband als volgt gedefinieerd: het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners – planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Met SWV De Eem is een structuur van zorg opgezet met verschillende niveaus van zorg voor de leerling. Deze is gebaseerd op de 10 beloftes van het samenwerkingsverband en sluit aan bij handelingsgericht werken.

De 10 beloften voor basisondersteuning
Een stevige basis in de school 1.      We voeren transparant beleid op het gebied van ondersteuning.
2.      We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.
3.      We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.
4.      We dragen leerlingen zorgvuldig over.
Een preventieve aanpak in de groep 5.      We monitoren de ontwikkelingen van leerlingen continu.
6.      We stemmen het onderwijs af op verschillen tussen leerlingen.
7.      We werken constructief samen met ouders en leerlingen.
Lichte ondersteuning in de groep 8.      We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van
         onderwijs, opvoeden en opgroeien.
9.      We beschikken over kennis en vaardigheden voor lichte
         interventies.
Externe ondersteuning 10.    We werken samen met ketenpartners vanuit eigen
         verantwoordelijkheid.

Onze school heeft bij SWV De Eem een aanspreekpunt voor vragen rondom onderwijs. Tevens zijn er specialisten binnen SWV De Eem die de school kunnen begeleiden.Ook heeft de school binnen het wijkteam een aanspreekpunt voor vragen rond opvoeding.

Contact
Bel: 033 – 760 11 91
Mail: info@swvdeeem.nl

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland

Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school dan kun je terecht bij het jeugd- en oudersteunpunt Eemland: JOSEE. Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders en verzorgers toegankelijke, objectieve informatie over passend onderwijs. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Ook kun je vragen over je eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je persoonlijk advies of steun, dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, waarvoor je online eenvoudig een afspraak kunt maken. Je kunt JOSEE ook gewoon bellen tijdens de spreekuren. JOSEE werkt onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden.

Contact
Bel: 033 – 30 30 488
Mail: contact@josee.nu
Voor het maken van een afspraak klik hier

De actuele spreekuurtijden vind je op de website: www.josee.nu.
JOSEE is gesloten tijdens de schoolvakanties van de regio Midden-Nederland.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart