Passend onderwijs

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school.

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2019

Samenwerkingsverbanden met andere scholen in de regio

Om Passend Onderwijs goed vorm te geven is onze school onderdeel van een Samenwerkingsverband. Voor scholen in Amersfoort is dat SWV De Eem. Samenwerkingsverband (SWV) De Eem is een vereniging van (in totaal 32) samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

Per 1 augustus 2014 is het wettelijk voorgeschreven dat samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken maken over het niveau van basisondersteuning op scholen. Basisondersteuning is binnen het samenwerkingsverband als volgt gedefinieerd: het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners – planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Met SWV De Eem is een structuur van zorg opgezet met verschillende niveaus van zorg voor de leerling. Deze is gebaseerd op de 10 beloftes van het samenwerkingsverband en sluit aan bij handelingsgericht werken.

De 10 beloften voor basisondersteuning
Een stevige basis in de school 1.       We voeren transparant beleid op het gebied van
          ondersteuning.
2.       We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.
3.       We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.
4.       We dragen leerlingen zorgvuldig over.
Een preventieve aanpak in de groep 5.       We monitoren de ontwikkelingen van leerlingen
          continu.
6.       We stemmen het onderwijs af op verschillen tussen
           leerlingen.
7.       We werken constructief samen met ouders en
           leerlingen.
Lichte ondersteuning in de groep 8.       We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied
           van onderwijs,  opvoeden en opgroeien.
9.       We beschikken over kennis en vaardigheden voor lichte
           interventies.
Externe ondersteuning 10.    We werken samen met ketenpartners vanuit eigen
          verantwoordelijkheid.

Onze school heeft bij SWV De Eem een aanspreekpunt voor vragen rondom onderwijs. Ook heeft de school binnen het wijkteam een aanspreekpunt voor vragen rond opvoeding. Voor enkele hulpvragen kan de school in samenwerking met ouders onderzoek en advies vragen bij het Onderwijs Expertisecentrum van KPOA: www.michaelschool-amersfoort.nl/index.php/expertisecentrum.

Tevens zijn er specialisten binnen SWV De Eem die de school kunnen begeleiden.

Informatiepunt Passend Onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking het beste aanmelden?” Als u meer informatie nodig heeft of wilt praten met iemand die meedenkt over de oplossing van uw probleem dan kunt u terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.

Met vragen kunt u bellen naar 033 – 760 11 91 of mailen naar info@swvdeeem.nl.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2022-2023

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart