Goed gedrag op school

 

Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol tegemoet treden, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in elkaar. Onze leeromgeving geeft elk kind de kans zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen. We stimuleren een actieve lerende en ondernemende houding, waarbij leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerontwikkeling.

Op de Aloysiusschool werken we op verschillende manieren aan gedrag. Wij richten ons hierbij op het voorkomen van
problemen in plaats van achteraf oplossen.

Foto trap

Goed gedrag begint bij duidelijke verwachtingen. We gebruiken hiervoor drie gouden schoolregels:

Elke klas maakt daarnaast eigen groepsafspraken.

Een uitwerking van de drie gouden schoolregels zijn duidelijk zichtbaar op onze trap.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2022-2023

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart