Protocollen

Op de Aloysiusschool hanteren we diverse protocollen en regels die ons mede leiden om ons onderwijs vorm te geven. Deze worden na goedkeuring en vaststelling in de Medezeggenschapsraad hier gepubliceerd.

Medisch Handelen - SKOSS KPOA

Groepsverdeling en -indeling

Pesten

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart