Leerplicht / bijzonder verlof

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen van vier mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig. Zodra uw kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt mag u uw kind volgens de Leerplichtwet niet mee op vakantie nemen en/of een dag van school houden buiten de reguliere schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u deze wet. Als u toch verlof wilt aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties dan kunt u hiervoor een verzoek indienen door middel van het invullen van het Aanvraagformulier bijzonder verlof.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties doen, dan moet uw verzoek ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

De verlofaanvraag dient zo vroeg mogelijk te worden ingeleverd op de administratie. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt door de schoolleiding individueel beoordeeld. De directie kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de schoolleiding de leerplichtambtenaar om advies.

Voorwaarden verlof bij bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Ook hiervoor dient u een verzoek in te dienen door middel van het invullen van het Aanvraagformulier bijzonder verlof.

Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind zonder toestemming niet op school is, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt gedaan door middel van een melding via een landelijk verzuimregister. De leerplichtambtenaar is een medewerker van de gemeente en hij of zij bewaakt dat alle leerplichtige leerlingen ook echt naar school gaan. Bij ongeoordloofd verzuim stelt hij een proces verbaal op dat verder wordt afgehandeld door de rechter. Voor meer informatie over de leerplichtambtenaar kunt u kijken op de website van de gemeente.

Contactgegevens leerplichtambtenaar Gemeente Amersfoort:
T: 14 033
E: leerplicht@amersfoort.nl

Bezwaar maken tegen beslissing directie

Bent u het niet eens met de beslissing van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2022-2023

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart