ActiviteitenCommissie

De ActiviteitenCommissie organiseert jaarlijks een groot aantal leuke activiteiten voor de Aloysiusschool. Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje, Avondvierdaagse en ook het schoolfeest voor kinderen én ouders.

De ActiviteitenCommissie bestaat uit 10 ouders die ongeveer 4 keer per jaar als team bijeenkomen. Per schooljaar worden er circa 7 activiteiten georganiseerd. Aan het begin van het jaar wordt in samenspraak met de school een activiteitenkalender opgesteld en worden subcommissies gevormd (bijvoorbeeld de Sintcommissie, Kerstcommissie, Carnavalscommissie etc.). Gemiddeld neemt elk AC-lid deel in 2 à 3 subcommissies.

Tijdens de bijeenkomsten van de ActiviteitenCommissie bespreken we in grote lijnen de aankomende activiteiten en evalueren we de onlangs gehouden activiteiten. De subcommissies pakken vervolgens de daadwerkelijke organisatie en coördinatie van een activiteit op, maken daarvoor een draaiboek, verzorgen inkopen en/of eventuele inhuur en zijn aanspreekpunt voor AC-hulpouders. Dit alles in nauw overleg met het schoolteam.

Hulp bij schoolactiviteiten gezocht

Lijkt het u leuk om mee te helpen bij de uitvoering van schoolactiviteiten en wilt u op de hoogte blijven van wat er allemaal wordt georganiseerd, meld u dan aan via AC.Aloysius@gmail.com

Iedereen die zich aanmeldt bij de ActiviteitenCommissie (AC) ontvangt regelmatig informatie over activiteiten via de mail en wordt uitgenodigd om te helpen; denk hierbij aan een uurtje versieren, opruimen, bardienst, uitdelen, kinderen begeleiden etc. Hierbij bepaalt u of u beschikbaar bent op de gewenste datum en hoeveel tijd u kunt besteden. Het is een leuke manier om andere ouders te leren kennen, actief bij te dragen aan schoolactiviteiten en op de hoogte te blijven.

De daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten kunnen we niet alleen, dus meld u aan!

Heeft u suggesties, vragen of wilt u meer over de ActiviteitenCommissie weten? We zijn bereikbaar via AC.Aloysius@gmail.com of benader ons persoonlijk.

Oudervereniging De STAM

De ActiviteitenCommissie valt onder oudervereniging De STAM. De oudervereniging int ook de - vrijwillige - ouderbijdrage (EUR 60 per schooljaar). De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren die buiten het verplichte onderwijsaanbod vallen, maar die de school wel belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het schoolreisje, sportdag en het sinterklaas- en kerstfeest.

Het bestuur van de De STAM bestaat uit de volgende ouders:
Jelger Spijkerboer - voorzitter
Jessica van der Mispel - penningmeester
Judith Datema - secretaris

De STAM heeft een eigen website.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart