Identiteit

We zijn een gezellige buurtschool waar alle kinderen van de wijk welkom zijn. We zijn ook een katholieke basisschool. Dit betekent dat wij ons laten inspireren door de katholieke identiteit. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. We vinden hierbij de waarden verdraagzaamheid, vrijheid en solidariteit essentieel. We vinden het belangrijk om samen met alle leerlingen en ouders op school en in de wijk te vieren. Dit doen we met katholieke feesten zoals Kerst en Pasen maar ook vieren we het feest van Sinterklaas. We gaan ervanuit dat iedereen meedoet aan de activiteiten van de school.

Wij werken met Trefwoord, een methode voor levensbeschouwelijke vorming. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Thema's die bijvoorbeeld hierin aan bod komen zijn: samenleven, vooruitkijken.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart