Aanmelden

Aannamebeleid


Aanmelden

Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan kan dat door middel van het invullen van onderstaand aanmeldformulier. Aanmelden van kinderen kan vanaf 3 jaar. Mochten de groepen reeds vol zitten, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Aanmeldformulier

Er moet dus plaatsruimte zijn in de groep waarvoor u uw kind aanmeldt. Als er ruimte is in de groep, wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek heeft u met de teamleider. Wij vinden het leuk als uw kind meekomt naar dit gesprek.

Wij onderzoeken of wij het aangemelde kind de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden. Wij hanteren hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school aan de leerling kan bieden en wanneer voor de school de grenzen worden bereikt. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website: https://www.aloysiusschool.nl/onderwijs/schoolondersteuningsprofiel.

Blijkt uit dit onderzoek dat onze school de juiste onderwijsomgeving kan bieden dan volgt plaatsing van uw kind. Kunnen wij dit niet bieden, dan gaan we samen met u op zoek naar een andere passende plek.

Bij een leerling die van een andere school komt, wordt er altijd contact opgenomen met de huidige school. Wanneer wij het kind de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden, vindt de toelating plaats volgens de voor ons gebruikelijke werkwijze (plaatsing en definitieve inschrijving).

Broertjes/zusjes uit één gezin worden automatisch geplaatst. Ook voor broertjes/zusjes geldt dat wij onderzoeken of wij aan hen de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden.

Interesse

Is uw kind jonger dan 3 jaar? Dan kunt u uw interesse voor onze school alvast kenbaar maken door het interesseformulier ingevuld aan ons te sturen. Uw kind wordt dan geplaatst op de aanmeldlijst van het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. Zijn voor dat schooljaar de groepen al vol, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Interesseformulier

 

 

 

Download onze schoolgids!   Schoolgids 2020 - 2021

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart