Aanmelden

De website Amersfoort voor kinderen geeft informatie over alle opvang- en onderwijsmogelijkheden in Amersfoort. Ook leest u hoe en vooral wanneer u uw kind kunt aanmelden en inschrijven in Amersfoort.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. De afstand woonadres-school weegt dan ook mee in ons aannamebeleid.

Aanmelden van kinderen kan vanaf 3 jaar. Mochten de groepen vol zitten, dan wordt uw kind op de interesselijst geplaatst. Als er ruimte is in de groep, wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek heeft u met de teamleider. Wij vinden het leuk als uw kind meekomt naar dit gesprek. Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat door het onderstaande formulier in te vullen en te sturen naar a.vdhoven@kpoa.nl

Aanmeldformulier

Als uw kind jonger is dan 3 jaar, dan kunt u uw interesse in onze school alvast kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar a.vdhoven@kpoa.nl

Binnen 6 weken nadat uw kind 3 jaar is geworden laten wij u weten of wij een plek hebben voor uw kind.

Interesseformulier

Wij onderzoeken of wij het aangemelde kind de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden. Welke ondersteuning de school kan bieden en waar de grenzen liggen, kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP kunt u vinden op onze website: Schoolondersteuningsprofiel.

Bij een leerling die van een andere school komt, wordt er altijd contact opgenomen met de huidige school. Na plaatsing van het eerste kind uit een gezin, worden broertjes/zusjes automatisch geplaatst. Ook voor broertjes/zusjes geldt dat wij onderzoeken of wij aan hen de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart