Aanmelden

Aannamebeleid


Als uw kind jonger is dan 3 jaar

Is uw kind jonger dan 3 jaar? Dan kunt u uw interesse voor onze school alvast kenbaar maken door het interesseformulier in te vullen en aan ons te sturen (klik op de link hieronder om deze te downloaden). Uw kind wordt dan geplaatst op de aanmeldlijst van het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. Ongeveer een jaar voordat uw kind 4 wordt verneemt u van ons of wij een plek hebben. Als wij plaatsruimte hebben, dan wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Voor die tijd bent u altijd welkom om een kijkje te nemen in de school. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de tab 'Kennismaken'.

Interesseformulier

Als uw kind ouder is dan 3 jaar

Is uw kind ouder dan 3 jaar? Dan kunt u uw kind op onze school aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en aan ons te sturen (klik op de link hieronder om deze te downloaden). Mochten de groepen reeds vol zitten, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Aanmeldformulier

Er moet dus plaatsruimte zijn in de groep waarvoor u uw kind aanmeldt. Als er ruimte is in de groep, wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Het intake gesprek heeft u met de teamleider. Wij vinden het leuk als uw kind meekomt naar dit gesprek.

Wij inventariseren samen of wij uw kind de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden. Wij hanteren hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school aan de leerling kan bieden en wanneer voor de school de grenzen worden bereikt. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website: https://www.aloysiusschool.nl/onderwijs/schoolondersteuningsprofiel.

Blijkt dat onze school de juiste onderwijsomgeving kan bieden dan volgt plaatsing van uw kind. Kunnen wij dit niet bieden, dan gaan we samen met u op zoek naar een andere passende plek.

Bij een leerling die van een andere school komt, wordt er altijd contact opgenomen met de huidige school. Wanneer wij het kind de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden, vindt de toelating plaats volgens de voor ons gebruikelijke werkwijze (plaatsing en definitieve inschrijving).

Broertjes/zusjes uit één gezin worden automatisch geplaatst, mits er geen bijzonderheden zijn. Ook voor broertjes/zusjes geldt dat wij inventariseren of wij hen de juiste onderwijsomgeving kunnen bieden.

 

 

 

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2022-2023

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart