Communicatie

Parro

Communicatie tussen u en ons vinden wij erg belangrijk. Onze communicatie verloopt via de communicatie-app Parro. Zodra uw kind bij ons op school start ontvangt u een code om een account aan te maken.Via deze app ontvangt u om de week de Aloweetjes; onze nieuwsbrief met informatie over allerlei schoolzaken. Via dezelfde app delen leerkrachten informatie en foto's over de activiteiten in de groep. Door middel van de berichtenfunctie kunt u met de leerkracht een één-op-één gesprek starten.

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar vinden in alle groepen de startgesprekken tussen leerling, ouder en leerkracht plaats. U kunt dit zien als een omgekeerd oudergesprek. Leerlingen en ouders geven dan belangrijke informatie vanuit hen. Tijdens dit gesprek staat het kennismaken met elkaar centraal. Het startgesprek biedt elke leerkracht, ouder en leerling de mogelijkheid het nieuwe schooljaar op een goede en plezierige manier te starten. De aandacht voor het opbouwen van de onderlingen realtie staat hierbij voorop.

Gedurende de rest van het schooljaar hebben de groepen 1 t/m 7 voortgangsgesprekken. Vanaf groep 5 nodigen wij hierbij ook de leerlingen uit. Groep 8 kent een iets andere gesprekkencyclus.

Naar gelang de behoefte van leerkracht en/of ouder kan er altijd tussentijds een gesprek plaatsvinden.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart