Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met de leerkracht bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de schoolleiding. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de interne of externe vertrouwenspersoon. In de klachtenregeling van SKOSS-KPOA treft u alle relevante informatie aan ten aanzien van dit proces.

Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtenformulier.

Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door een van de beleidsmedewerkers.

Als u na behandeling van uw klacht binnen SKOSS-KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart