Aannamebeleid

Aannamebeleid

Een kind dat wordt aangemeld, komt op de aanmeldlijst van de betreffende jaargroep te staan. Ongeveer een jaar voordat het nieuwe schooljaar begint waarin het kind naar school komt, wordt vastgesteld welke kinderen kunnen worden geplaatst.

De volgorde op de aanmeldlijst wordt bepaald aan de hand van twee criteria, namelijk de afstand tot de school en de aanmelddatum. Hoe dichter een kind bij school woont en hoe eerder het is aangemeld, des te hoger komt het op de aanmeldlijst. Aan de hand van de afstand tot de school worden punten toegekend. Daarnaast wordt aan de hand van de aanmelddatum het tweede criterium berekend. Dat getal is het aantal maanden tussen de geboortedatum en de aanmelddatum (afgerond in hele maanden). De som van beide getallen bepaalt vervolgens het eindgetal waarmee de volgorde op de aanmeldlijst wordt bepaald. Hoe lager de som, des te hoger het kind op de aanmeldlijst komt te staan.

Voorbeeld:

Kind A wordt geboren op 1 januari 2017 en woont op de Gasthuislaan 42. Het kind wordt op 3 april 2018 aangemeld. De postcode krijgt 10 punten en de aanmelddatum is 15 maanden na de geboorte. Bij elkaar is dat 25 punten.

Kind B wordt ook geboren op 1 januari 2017 en woont in de Memlingstraat. Het kind wordt op 3 april 2017 aangemeld. De postcode krijgt 20 punten en de aanmelding is 3 maanden na de geboorte. Bij elkaar is dat 23 punten.

Kind B zal dus boven kind A op de plaatsingslijst staan.

Als een kind kan worden geplaatst ontvangen ouders daarvan bericht. Zij bevestigen de plaatsing met de retourzending van het plaatsingsformulier.

Nieuwe aanmeldingen kunnen reeds geplaatste kinderen niet verdringen, ook niet in het geval van een verhuizing. Daarentegen kunnen kinderen op de wachtlijst wel worden verdrongen door nieuwe aanmeldingen. Als er nieuwe aanmeldingen komen van kinderen die dichterbij wonen dan schuiven de wachtlijstkinderen op. Ook hier geldt het 'afstand tot de school criterium', maar de aanmelddatum blijft meetellen. Het is dus niet per definitie zo dat elke nieuwe aanmelding eerdere aanmeldingen kan verdringen.

Aangemelde kinderen die niet kunnen worden geplaatst krijgen hiervan bericht. Ouders kunnen dan schriftelijk of per mail aangeven dat zij hun kind op de wachtlijst willen laten staan. Wordt dit niet bevestigd dan wordt de aanmelding uit onze administratie verwijderd.

Ook voor hogere leerjaren hebben we vaak een wachtlijst. Daarbij gelden ook de afstand tot de school en de aanmelddatum als selectiecriteria bij plaatsing. Elk jaar wordt in de maanden mei/juni bekeken of er in het nieuwe schooljaar nog kinderen van de wachtlijst geplaatst kunnen worden in groep 2 of hoger. De ouders krijgen daarvan dan bericht.

Ongeveer 4 maanden voordat een kind definitief naar school komt ontvangen de ouders het definitieve inschrijfformulier waarop de meest actuele gegevens dienen te worden ingevuld.


Voordat een kind gaat starten op de Aloysiusschool worden ouders en kind uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Start op school

Een kind start op de eerste schooldag na zijn of haar 4e verjaardag. Het bereiken van de 4-jarige leeftijd wordt op onze school niet gevierd.

In de maanden juni en december laten wij geen nieuwe kinderen starten, omdat deze maanden zo druk zijn dat wij aan nieuwe kinderen niet de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben. 

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2022-2023

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart