Start op school

 

Handige “weetjes” voor ouders van nieuwe kleuters op de Aloysiusschool

 • Ca. 3 weken voordat uw kind op school gaat beginnen neemt de leerkracht contact met u op om een datum voor het “wennen” af te spreken. In principe wordt dit gepland in de week voordat uw kind 4 jaar wordt. Het wennen betreft één ochtend.
 • ’s Morgens om ongeveer 10.00 uur gaan we eten en drinken. Graag iets wat klein en gezond is, bijvoorbeeld fruit (in stukjes), snackgroente en water in een leuk drinkflesje voorzien van naam. Uw kind zet dit zelfstandig op de plek voor eten en drinken. Geen priklimonade en geen snoep.
 • U kunt zich aanmelden voor schoolmelk via de site van Iedereen Fit op School www.iedereenfitopschool.nl. Op deze site kunt u aangeven op welke dag(en) u wilt dat uw kind schoolmelk krijgt en op welk tijdstip (ochtend of lunch).
 • Kleuters gaan 2 x per dag of gymmen of buiten spelen. Kinderen gymmen in ondergoed en moeten zich zelfstandig aan- en uit kunnen kleden. Elk kind draagt gymschoenen, die voorzien zijn van klittenband of elastiek en de naam van het kind. De gymschoenen blijven op school.
 • Het regelen van een BSO dienen ouders zelf te doen. Op onze website vindt u linken naar diverse buitenschoolse opvangorganisaties. Naast het klaslokaal hangt een lijst waarop u de dagen dat uw kind naar de BSO gaat kunt aangeven. Op deze manier heeft ook de leerkracht inzage.
 • Als uw kind met 4 jaar op school komt moet het zindelijk zijn en zelfstandig naar de WC kunnen gaan (zelf billen kunnen afvegen). Bij een poepongeluk wordt u gebeld om te helpen verschonen. Alleen met een aantoonbaar medisch probleem kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Wij stellen het op prijs als u een setje reservekleding in de luizenzak van uw kind doet (ondergoed, broek, sokken). Daarnaast graag een plastic zak om de vuile was in mee te geven.
 • Als uw kind ziek wordt of er is een ongelukje gebeurd, is het heel belangrijk, dat u als ouder goed bereikbaar bent. Zorg dat veranderingen in de thuissituatie, verandering van telefoonnummers of oppas worden doorgegeven aan de administratie en de leerkracht.
 • Een 4-jarige doet in het begin veel indrukken en ervaringen op. In overleg met ouders en leerkracht is het mogelijk en soms wenselijk dat uw kind een middag vrij-af neemt. Wees ervan bewust, dat i.v.m. ziekte, vermoeidheid of langdurig huilen u gebeld kan worden om uw kind op te halen.
 • Regelmatig wordt u door de leerkracht op de hoogte gehouden van relevante zaken. Belangrijke informatie staat op het memobord bij de klas of in de nieuwsbrief (Aloweetjes) die tweewekelijks per mail naar de ouders wordt gezonden. Daarnaast wordt er via de Parro-app informatie gedeeld.
 • Veel activiteiten op school zijn zonder ouderhulp niet te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan computerhulp, wandelingen, feesten, carnaval etc. Regelmatig zal er een beroep op u als ouder worden gedaan. Het is een leuke gelegenheid om uw kind in de groep te observeren.
 • Om de week komt er op donderdag een “Aloweetjes” uit. Hierin staat voor ouders en kinderen informatie betreffende de school. U ontvangt deze “Aloweetjes” digitaal. Aanmelden hiervoor kan via de homepage op onze website.
 • Tijdens het schooljaar worden er oudergespreksavonden georganiseerd. Op deze avonden heeft u de mogelijkheid een individueel gesprek met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind te voeren. Natuurlijk kunt u altijd tussendoor een afspraak maken als u zich zorgen maakt of als er problemen zijn.
 • Op school komt regelmatig hoofdluis voor. Om dit zoveel mogelijk te bestrijden moeten de jassen van de kinderen in een daarvoor bestemde luizenzak. Deze zijn te koop bij onze administratie en kosten EUR 4,50.
 • Een verjaardag wordt in de groep gevierd. Uw kind mag trakteren in de groep (liefst iets gezonds). Let hierbij op de portiegrootte; houd het klein. In plaats van iets eetbaars zou het ook een klein cadeautje kunnen zijn. Hij/zij mag met een ander kind uit de klas langs gaan bij de leerkrachten van de onderbouw. Het bereiken van de 4-jarige leeftijd wordt op onze school niet gevierd.
 • Is er een kinderfeestje? Deel dan liever niet de uitnodigingen uit op school; dit voorkomt verdrietige kinderen die geen uitnodiging krijgen.
 • Zet de naam van uw kind op bekers, trommels en jas. Tip: met schilderstape blijft het goed zitten op kleding en als de kleding gewassen moet worden kan het gemakkelijk worden verwijderd.
 • We adviseren de kinderen geen slippers aan te trekken naar school. Het beperkt in het spelen en ze raken snel zoek in de zandbak.

Voor meer informatie over schoolse zaken verwijzen wij u naar onze Schoolgids.

Reacties zijn gesloten.