Protocollen

 

Op de Aloysiusschool hanteren we diverse protocollen en regels die ons mede leiden om ons onderwijs vorm te geven. Deze worden na goedkeuring en vaststelling in de Medezeggenschapsraad hier gepubliceerd.

Protocol Medisch Handelen

Het kan voorkomen dat uw kind op school ziek wordt of zich verwondt. De school neemt dan altijd contact op met ouders of verzorgers. Het kan gebeuren dat zij niet te bereiken zijn. In een dergelijke situatie neemt school een zorgvuldige afweging of uw kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts nodig is. Bij inschrijving op school gaat school ervan uit dat ouders/verzorgers hiermee akkoord gaan.

Als uw kind allergisch is, gaat school ervan uit dat ouders/verzorgers school hierover informeren en dat zij dit ook jaarlijks met de leerkracht bespreken, zodat eventuele veranderingen bij school bekend zijn.

Indien uw kind een allergie heeft voor bepaalde voedingsproducten kunnen ouders/verzorgers in overleg met de leerkracht een traktatietrommel in de klas zetten. Wanneer er getrakteerd wordt mag uw kind iets lekkers uitzoeken uit zijn/haar eigen trommeltje.

Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers verzoeken om hun kind medicatie toe te dienen, die door een arts is voorgeschreven, bijvoorbeeld het geven van een injectie. De school zal met ouders de mogelijkheden bespreken en indien mogelijk passende maatregelen nemen.

Rond medisch handelen gebruikt school het Protocol Medisch Handelen van de KPOA als leidraad.

Overige protocollen

Alle bestanden zijn in het PDF-formaat. Wanneer u deze bestanden niet kunt bekijken op uw computer dan kunt u een gratis hulpprogramma, een zgn viewer, installeren via Adobe.

Reacties zijn gesloten.