Missie en visie

 

Missie


“Ontwikkelen met passie”

is de missie van de Aloysiusschool, welke is geformuleerd op grond van de volgende kernwaarden:

Passie
Passie voor het onderwijs is onze drijfveer. Wij willen anderen inspireren en geïnspireerd worden om met plezier kwaliteit te leveren.

Samenwerking
Wij maken actief gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten.

Veiligheid
Wij creëren voor iedereen een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol ontmoeten, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in elkaar.

Ontwikkeling
Wij zijn een leeromgeving, waarin een ieder de kans krijgt en aangemoedigd wordt om zich optimaal en doelgericht te ontwikkelen.

Visie


Algemeen
Onze school is een katholieke school, waarin zowel kinderen als volwassenen onderwijs ontwikkelen met passie, levend in de wereld van vandaag en inspelend op de samenleving van de toekomst. Onze school staat open voor iedereen, wij hebben wederzijds respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Pedagogiek
We sluiten met ons onderwijs aan bij de belevingswereld en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zij voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. Samen kunnen zij leren leren, rekening houdend met verschillen. Naast scholing hebben we aandacht voor de (sociale) vorming van de leerlingen.

Didactiek
De school draagt zorg voor een kwalitatief goed onderwijsaanbod. Belangrijk vinden wij doorgaande leerlijnen in de groepen 1 t/m 8. Leerstrategieën bieden we uniform aan. We bieden afwisselende werkvormen, waarin samenwerking, zelfstandig werken en planning een belangrijke rol spelen. Het is onze intentie om kinderen meer invloed te geven in hun eigen leerproces. Nieuwe ICT-ontwikkelingen in het onderwijs nemen we hierin mee.

Leerlingenzorg
We dragen samen zorg voor de leerlingen. We willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onderwijs op maat willen we leveren binnen van te voren helder aangegeven grenzen en met gebruik van interne en externe expertise.

Leerstofaanbod
We bieden de kinderen een zo breed mogelijk basispakket aan, uitgaand van de kerndoelen, waarbij we rekening houden met en inspelen op verschillen tussen kinderen. Methodes, projecten en thema’s zijn onze leidraad, ‘we halen hiermee de wereld in de klas’ op het niveau (belevingswereld) van de kinderen.

Ouders
Ouders zijn betrokken bij de zorg en het onderwijs aan hun kind. Een goede relatie met ouders, waarbij wederzijds respect en vertrouwen sleutelwoorden zijn, is hiervoor belangrijk.

Reacties zijn gesloten.