Meerbegaafden

 

Onderwijs meerbegaafde kinderen

De Aloysiusschool heeft al jaren een hoge uitstroom naar middelbaar vervolgonderwijs. Veel kinderen hebben ondersteuningsvragen vanuit een meer dan gemiddelde intelligentie. De school wil deze kinderen een structureel en kwalitatief goed onderwijsaanbod aanbieden.

Werkgroep Meerbegaafden

De Aloysiusschool heeft voor het onderwijs aan meerbegaafde kinderen een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep wordt aangestuurd door een specialist hoogbegaafden. De werkgroep werkt nauw samen met de intern begeleiders van de school.

De werkgroep is bezig met het formuleren van beleid en het jaarlijks evalueren en bijstellen ervan. Ze is betrokken bij de scholing van het team, de signalering van meerbegaafde kinderen en het onderwijsaanbod aan deze groep.

Reacties zijn gesloten.