Medezeggenschapsraad

 

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is als volgt:

Namens de ouders:

Floris Smeets (voorzitter)
Joop van Diepen
Kitty van der Sanden

Namens de leerkrachten:

Steven van der Maas
Ina van de Schepop
Linda de Vries

Van links naar rechts: Steven van der Maas – Kitty van der Sanden – Ina van de Schepop – Joop van Diepen – Floris Smeets – Linda de Vries

 

In het weeknieuws laten we regelmatig van ons horen, in ieder geval na elke vergadering. Sinds 2019-2020 maken wij geen notulen meer omdat deze zelden gelezen of gebruikt werden. Wel houden wij een actielijst bij.

Dit schooljaar staan de vergaderingen gepland op:
9 september 2019 om 19.30 uur
18 november 2019 om 19.30 uur
20 januari 2020 om 19.30 uur
9 maart 2020 om 19.30 uur
18 mei 2020 om 19.30 uur
22 juni 2020 om 19.30 uur

U kunt als ouder of leerkracht de vergadering als toehoorder bijwonen. De agenda is vooraf op te vragen via ons mailadres.

Om de communicatie met de ouders te stimuleren hebben we een eigen mailadres: mr.aloysiusschool@gmail.com

 

Reacties zijn gesloten.