Gebouw en wijk

 

De Aloysiusschool is een basisschool die in de wijk Vermeerkwartier ligt. Het Vermeerkwartier staat bekend als een jaren ’30-wijk, hoewel de eerste woningen in de wijk  al eerder zijn gebouwd.

De eerste bebouwing verscheen tegen het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw, voornamelijk ten noorden van de Bisschopsweg. De meeste straten werden vernoemd naar Utrechtse bisschoppen.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werd, gedeeltelijk buiten de tegenwoordige wijk, een woonbuurt gebouwd tussen het park Randenbroek, de Gasthuislaan, de Bisschopsweg en de Woestijgerweg. De nieuwe straten kregen de namen van Nederlandse schilders en de wijk werd Vermeerkwartier genoemd naar de belangrijkste straat.

De geschiedenis van de Aloysiusschool gaat terug tot 1825. In het jaar 1824 nemen de Armenbesturen van de beide R.K. kerken in Amersfoort, de ‘Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart’ aan de Langegracht en ‘Soli Deo Gloria’ aan ’t Zand, het initiatief om een eigen R.K. Armenschool op te richten. Onder de voorwaarde dat “op deze school alleen kinderen worden toegelaten of onderwezen, wier ouders tot de armen en behoeftigen onzer Gemeente behoren”, werd het verzoek door de gemeente gehonoreerd.

Deze in 1825 opgerichte R.K. Armenschool bleef bestaan tot 1933 en werd toen opgeheven. Personeel en leerlingen werden overgeplaatst naar de in 1933 nieuw opgerichte school in het “Arnhemscheweg kwartier”, de St. Aloysiusschool.

Het gebouw van de nieuwe Aloysiusschool had in 1933 meteen 7 lokalen, waarvan alleen de 4 lokalen op de begane grond afgebouwd en gebruikt werden. De lokalen boven waren er wel, maar zouden pas na de oorlog verder afgebouwd worden.

Aanvankelijk was de St. Aloysiusschool een jongensschool; sinds 1960 zitten er ook meisjes op school.

Reacties zijn gesloten.