Aanvragen bijzonder verlof

 

Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet mee op vakantie nemen en/of een dag van school houden buiten de reguliere schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u deze wet. Als u toch verlof wilt aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties dan kunt u hiervoor een verzoek indienen door middel van het invullen van het aanvraagformulier bijzonder verlof. Dit aanvraagformulier dient zo vroeg mogelijk te worden ingeleverd op de administratie. Het aanvraagformulier bijzonder verlof vindt u HIER.

Verlof wegens een gewichtige omstandigheid

Het verlof wegens een gewichtige omstandigheid is gebonden aan een aantal wettelijke eisen:

 • bij wettelijke verplichtingen, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij verhuizing;
 • bij het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • bij een ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • bij de bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes;
 • bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
 • vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid!

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969, dient minimaal twee maanden vooraf, bij de directeur van de school te worden aangevraagd.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • het wegens de aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om in een van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar);
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiĆ«le schoolvakanties in een schooljaar mogelijk is.

Dit verlof mag:

 • hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • geen verlenging zijn van een reguliere schoolvakantie.

Geen reden voor verlof:

 • familiebezoek in het (buiten)land;
 • vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding;
 • uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • het volgen van RT, logopedie, zwemlessen of andere sporten onder schooltijd;
 • bij een, voor de ouder, ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de reguliere schoolvakantie vallen.

Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt door de directie individueel beoordeeld. De directie kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directie de leerplichtambtenaar om advies.

Bezwaar maken tegen beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van de directie of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

 

Reacties zijn gesloten.